กลุ่มโรงพยาบาล

บริการซักอบรีดให้แก่โรงพยาบาล คลีนิค สถานที่ให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผ้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกาวน์แพทย์ เสื้อกาวน์แล็บ ชุดคนไข้ ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม ตลอดจนผ้าห้องปฏิบัติการทุกชนิด ฯลฯ 

โดยมีกระบวนการจัดการผ้าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการจัดการแยกประเภท การซัก การอบ การขนส่งผ้าเปื้อน และการจัดเก็บ ซึ่งมีขั้นตอนและสถานที่ทำงานโดยเฉพาะตามมาตราฐาน สุขอนามัยที่ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลชั้นนำ นอกจากนี้ เรายังมีบริการบริหารจัดการควบคุมงานผ้าครบวงจรประจำโรงพยาบาลอีกด้วย