บริการเช่าซักซักรีดผ้า

บริการให้เช่าพร้อมการซักอบรีดเครื่องแบบพนักงานแก่บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการมีการบริหารจัดการการซักอบรีด และการจัดการบริหารชุดพนักงานอย่างเป็นระบบ 

บริการดังกล่าวยังรวมถึงการเช่าซักผ้าทุกประเภทที่ใช้ ในโรงพยาบาลและโรงแรมตามความประสงค์ของลูกค้า ก่อให้เกิดความประหยัดเชิงปริมาณ ลดหรือประกันการชำรุดสูญเสียให้อยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมมาตราฐานอย่างทั่วถึง