บริการเช่าซักซักรีดผ้า

บริการให้เช่าพร้อมการซักอบรีดเครื่องแบบพนักงานแก่บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการมีการบริหารจัดการการซักอบรีดและการจัดการบริหารชุดพนักงานอย่างเป็นระบบ บริการดังกล่าวยังรวมถึงการเช่าซักผ้าทุกประเภทที่ใช้ในโรงพยาบาลและโรงแรมตามความประสงค์ของลูกค้า ก่อให้เกิดความประหยัดเชิงปริมาณ ลดหรือประกันการชำรุดสูญเสียให้อยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมมาตราฐานอย่างทั่วถึง