กระบวนการทำงานและแรงงาน

ด้วยการทำงานตามโปรแกรมการซักอัตโนมัติซึ่งสามารถกำหนดรอบเวลาการซัก ระดับอุณหภูมิของน้ำ และการตั้งค่าอื่นๆ ที่ได้รับการออกแบบไว้สำหรับผ้าแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใข้เครื่องอบผ้าที่มีโปรแกรมติดตั้งเพื่อตรวจวัดความชื้น และความตั้งใจของพนักงานกว่า 180 คนที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการทำงานซักอบรีดที่มีระบบ คือเหตุผลที่ทำให้มาสเตอร์ลอนดรี้สามารถส่งมอบผลงานซักอบรีดคุณภาพแก่ท่าน