สิ่งอำนวยความสะดวก

มาสเตอร์ลอนดรี้ มีการเตรียมพร้อมขั้นพื้นฐานทุกด้านเพื่อรองรับ การทำงานแบบต่อเนื่องไม่มีวันหยุดด้วยระบบสำรองน้ำมากกว่า 200,000 ลิตร ระบบไฟฟ้า พลังงานแก๊ส ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบบอยเล่อร์สำรองเพื่อความมั่นใจว่างานจะไม่ติดขัดด้วยสาเหตุจากปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานเหล่านี้