ระบบขนส่ง

เพราะการรับส่งผ้าให้ถึงมือลูกค้าด้วยความตรงต่อเวลามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราจึงเตรียมพร้อมการจัดการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบด้วยขบวนรถบรรทุกขนาดเล็กและรถบรรทุกหกล้อขนาดใหญ่ ติดตั้งด้วยระบบติดตาม GPS และพนักงานบริการประจำรถ เพื่อให้การขนส่งเป็นไปยังจุดหมายอย่างทันท่วงที