สายการผลิต

มาสเตอร์ลอนดรี้มีสายการผลิตและกระบวนการซักอบรีดที่แยกกันอย่างเด็ดขาดระหว่างการซักอบรีดโรงพยาบาลและการซักอบรีดโรงแรมโดยไม่ปะปนกัน