Welcome

เรามีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่าวันนี้บริษัทมาสเตอร์ลอนดรี้พร้อมแล้วในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ซักอบรีดชั้นนำ ด้วยความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่เราได้ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและโรงแรมขนาดใหญ่เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ความสำเร็จและเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นกำลังใจให้เราและทีมงานทุกคนมีความเชื่อมั่นที่จะคงผลงานคุณภาพและนำเสนอหนทางที่จะช่วยลูกค้าของเราให้ได้รับบริการซักอบรีดผ้าที่มีความสะดวกยิ่งขึ้น เรายังจะเป็นผู้มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการบริหารจัดการผ้าและลดกำลังคนที่ใช้จัดการ นอกจากบริการซักอบรีดแล้ว เรายังมีแนวทางการบริหารจัดการผ้าแบบใหม่เพื่อนำไปเป็นตัวช่วยการบริหารงานผ้าของท่านเพิ่มเติมอีกด้วย

Why Us

เราให้ความสำคัญในการลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ซักอบรีดที่ทันสมัย การพัฒนาระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ พร้อมด้วยแรงงานที่มีทักษะ การจัดส่งที่ตรงเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานจะออกมาเป็นที่น่าพอใจแก่ท่าน